Dette mener Venstre om kvalifiserte lærere

Venstres logo

Her er Venstres løfter fra partiprogrammet 2017–2021.

Kvalifiserte lærere i skolen

Partiet legger stor vekt på lærerens sentrale betydning, og skriver blant annet følgende:

«Gode lærere er det aller viktigste for elevenes læring. En god lærer kan faget sitt, og ser og inspirerer elevene sine. Relasjonen mellom lærere og elever er avgjørende for elevenes læringsutbytte og for deres psykososiale utvikling. Derfor må vi satse på lærerne».

Venstre har en god forståelsene av utfordringene. Partiet skriver blant annet:

«Lærerutdanningen sliter med rekrutteringen, eldre lærere slutter, og nyutdannede lærere forlater yrket. For at læreryrket skal bli attraktivt for flere, må vi ha en god og attraktiv lærerutdanning, og gode ordninger for de lærerne som allerede er i skolen.»

Venstre vil blant annet:

  • videreføre nasjonale rekrutteringsplaner for å sikre mange nok lærere
  • styrke veiledningsordningen for nyutdannede lærere og førskolelærere kombinert med redusert undervisningstid den første perioden
  • opprette flere praktisk-pedagogiske studieplasser, slik at flere studenter med en spesialisert fagkompetanse får mulighet til å bli lærere
  • heve kvaliteten på praktisk-pedagogisk utdanning
  • utvikle et program for å rekruttere flere fagutdannede til læreryrket

 Kvalifiserte lærere i barnehagen

Utover å ville øke andelen barnehagelærere vil Venstre

  • ha kompetansekrav og videreutdanningsopplegg for barnehagelærere og assistenter
  • åpne for flere stillingskategorier i barnehagene, for eksempel barnehagelektor, som vil styrke både rekruttering og den forskningsbaserte barnehagevirksomheten