Dette mener Sp om kvalifiserte lærere

Senterpartiets logo

Her er Senterpartiets løfter fra partiprogrammet 2017–2021.

Kvalifiserte lærere i skolen

Et konkret løfte er formulert slik:

  • Senterpartiet vil at alle som jobber i skolen skal ha formell kompetanse, og at antall ufaglærte skal ned. Programmet skriver ingenting om utfordringen med å rekruttere og beholde kvalifserte lærere med godkjent lærerutdanning i skolen, og heller ikke noe om tiltak for å motvirke lærermangelen i skolen.

Kvalifiserte lærere i barnehagen

Sp skriver at «Den faglige kvaliteten sikres gjennom pedagogiske ledere som gis tillit og ansvar for barnehagens innhold innenfor en nasjonalt fastsatt rammeplan».

Partiprogrammet sier imidlertid ikke noe om hvordan barnehagen kan sikres kompetanse i form av kvalifiserte barnehagelærere.