Dette mener Rødt om kvalifiserte lærere

Her er Rødts løfter fra partiprogrammet 2017–2021.

Kvalifiserte lærere i skolen

Rødt kommenterer ikke utfordringene med å rekruttere og beholde kvalifiserte lærere. Partiet problematiserer heller ikke det faktum at mange ukvalifiserte underviser i skolen.

Kvalifiserte lærere i barnehagen

I Rødts program er behovet for kvalifiserte lærere i barnehagen dekket gjennom kravet om en bedre norm for pedagogisk bemanning.

Utover dette bør det nevnes at Rødt mener at «Barnehageansatte må sikres mulighet til etter- og videreutdanning, assistenter må få tilbud om barnehagelærerutdanning, ufaglærte må få tilbud om å ta fagbrev» og at «Alle barnehager må ha styrere med barnehagelærerutdanning».