Dette mener MDG om kvalifiserte lærere

Her er Miljøpartiet de grønnes løfter fra partiprogrammet 2017–2021.

Kvalifiserte lærere i barnehagen

«Ansatte i barnehagen er viktige forvaltere av et samfunn det er godt å leve i», skriver MDG. Partiet sier imidlertid lite om betydningen av kompetansen til de ansatte, men partiet ønsker flere ansatte med utdanning som barnehagelærere.

Konkret løfte:

  • Øke andelen barnehagelærere i barnehagen

Kvalifiserte lærere i skolen

MDG mener at «Dyktige lærere er avgjørende for elevenes læring». Partiet sier også at «De Grønne vil sørge for at vi har nok lærere, med god tilgang på videreutdanning og at lærerne støttes av en ledelse, lærerteam og andre fagfolk som kan følge opp miljø og helse».

Partiet understreker at det er «villig til å bruke større ressurser på å sikre et skole- og barnehagetilbud av høy kvalitet». De Grønne har også ambisjoner for utdanningen som krevet godt kvalifiserte lærere. De sier blant annet at de vil «fremme dybdelæring med forståelse, læringsglede og faglig skoleledelse».

MDG har bare ett tiltak som handler om å sikre elevene kvalifiserte lærere, og det gjelder yrkesfag. Partiet har ingen konkrete tiltak for å rekruttere flere kvalifiserte, eller sikre at elevene får undervisning fra ansatte som er utdannet lærere.

Konkrete løfter:

  • Øke andelen lærere på yrkesfag med både yrkes- og pedagogisk kompetanse
  • Stille kompetanse- og kvalitetskrav til instruktører og oppfølgingen av læreplanen for fagopplæring i bedrift
  • Videreføre tilbudet om videreutdanning for lærere
  • Øke fokus på utvikling av lærernes relasjonskompetanse i lærerutdanningen