Dette mener Høyre om kvalifiserte lærere

Her er Høyres løfter fra partiprogrammet 2017–2021.

Kvalifiserte lærere i skolen

Høyres program problematiserer ikke utfordringen med at altfor mange elever i dag får undervisning av personer uten godkjent lærerkompetanse. Til gjengjeld fokuseres det mye på hvordan allerede kvalifiserte lærere kan bli enda bedre.

Generelt skrives det:

«Høyre vil ha gode lærere og skoleledere som får gode utviklingsmuligheter i skolen. God ledelse er avgjørende for elevenes læring. Læreren er lederen i klasserommet og ansvarlig for elevenes læring, og rektor er ansvarlig for skolens resultater.

Høyre vil heve lærerprofesjonens status og anseelse i samfunnet. Læreren er en kunnskapsarbeider, og kvaliteten på undervisningen er avhengig av lærerkollegiets motivasjon og faglige kompetanse.

Høyre vil at de flinkeste lærerne skal fortsette å undervise, og at det skal bli mulig å stige i gradene som lærer og bli spesialist med økt prestisje, økt lønn og økt status. Den viktigste innovasjonen i skolen må drives frem av faglig sterke lærere.»

Konkrete punkter/løfter: 

Det eneste konkrete punktet som svarer på utfordringen med ukvalifiserte i skolen er:

  • Høyre vil benytte stipendordninger for å gi ikke-kvalifisert utdannelsespersonell i skole og yrkesopplæring mulighet til å ta pedagogikkutdannelse og dermed kvalifisere seg til fast ansettelse.

Om kvalifiserte lærere i barnehagen

I den generelle teksten i programmet står det blant annet:

«Høyre vil at barn i barnehagen skal leke, lære og være trygge, og vil prioritere flere voksne og høyere kvalitet.

Barnehagen er en unik arena for utvikling, sosialisering, inkludering og integrering av små barn. Barnehagene må ha tilstrekkelig med barnehagelærere, fagarbeidere og andre ansatte. Det må gis tilbud om faglig utvikling og påfyll til de ansatte.

Samtidig vil Høyre ha klare krav til et godt pedagogisk arbeid og særlig legge vekt på barnas språkutvikling. Det er en forutsetning for god læring at alle som jobber i barnehagen, snakker norsk.»

Konkrete punkter/løfter: 

  • Ha flere voksenpersoner i barnehagen og sikre en ansvarlig bemanningsnorm.
  • Ansette flere barnehagelærere og pedagoger og ha som mål at andelen skal bli 50 prosent.
  • Styrke tverrfagligheten gjennom å rekruttere øvrig personell med annen relevant utdannelse.
  • Sikre god kvalitet ved å fortsette å styrke satsingen på kompetanse og faglig påfyll for barnehagelærere og ansatte i barnehagene gjennom å bidra til høy kvalitet på utdannelsestilbudene i barnehagesektoren.