Dette mener Frp om lærertetthet

Her er Fremskrittpartiets løfter fra partiprogrammet 2017–2021.

Lærertetthet i skolen

Frp vil at Norge skal ha «en skole i verdenstoppen der den enkelte elevs evner og muligheter ivaretas».

Frp har imidlertid ingen løfter om å styrke lærertettheten i norsk skole. Hverken lærertetthet eller klassestørrelse er et tema i Frps program.

Frps skolepolitikk handler i stor grad om å «redusere byråkratiet i skolen», «gjøre læreryrket mer attraktivt» (blant annet gjennom mer etter- og videreutdanning), samt redusere den politiske detaljstyringen og heller la lærerne og lærerutdannerne ha et større ansvar for utvikling av innholdet i skolen.

Lærertetthet i barnehagen

Frp har den mest kortfattede barnehagepolitikken av alle partiene. Helt generelt sier partiet at det er «viktig at barnehagene tilbyr et pedagogisk innhold av høy kvalitet» og at de overordnede målene er at barnehagen skal gi trygge og sosiale barn, at mobbing unngås og at alle barnehagebarn skal bli sett.

Partiet sier ingenting om hvordan barnehagene skal sikres et pedagogisk innhold av høy kvalitet i praksis. Ord som kompetanse og barnehagelærer glimrer med sitt fravær.

Frp legger i stedet vekt på bemanning generelt, idét partiet sier at en «god grunnbemanning og en stabil bemanningssituasjon er en forutsetning for gode barnehager».