Dette mener Frp om kvalifiserte lærere

Frps logo

Her er Fremskrittspartiets løfter fra partiprogrammet 2017–2021.

Kvalifiserte lærere i skolen

Frp problematiserer ikke utfordringen med de mange ukvalifiserte – i form av ansatte uten lærerkompetanse – som har lærerstillinger i norsk skole. Tvert imot lover partiet å «legge til rette for at flere yrkesgrupper kan undervise i skolen».

Frp vil riktignok at ufaglærte ansatte skal ha en annen yrkestittel enn «lærer» og foreslår for eksempel «lærerassistent» og «underviser».

Frp anerkjenner at behovet for lærere vil øke: «Norge har mange dyktige lærere, men har samtidig også et sterkt behov for enda flere flinke lærere i tiden som kommer», heter det i partiprogrammet.

Frp skriver at «et av de viktigste virkemidlene for å få flere gode lærere er å styrke læreryrkets status», og partiet mener at større muligheter for etter- og videreutdanning er et viktig tiltak i så måte.

 Konkrete løfter:

  • at yrkestittelen «lærer» blir en beskyttet tittel for de som har godkjent faglig og pedagogisk bemanning
  • gi alle ansatte i skoleverket rett til et «kompetansebyggingssemester» hvert sjuende år

Dette siste løftet beskrives nærmere som et frivillig semester der ansatte får mulighet til å ta etter- og videreutdanning, forske i fagfeltet sitt, hospitere i næringslivet eller ha andre opplegg for kompetanseutvikling.

Kvalifiserte lærere i barnehagen

Frps program sier ingenting om behovet for ansatte med barnehagelærerutdanning i barnehagen. Frp sier riktignok at det ønsker et «pedagogisk innhold av høy kvalitet» i barnehagen, men partiet har ingen politikk for å bidra til dette.