Dette mener Ap om kvalifiserte lærere

Her er Arbeiderpartiets løfter fra partiprogrammet 2017–2021.

Kvalifiserte lærere i skolen

Arbeiderpartiet problematiserer ikke utfordringen med de mange ukvalifiserte som underviser i skolen, men skriver blant annet i den overordnede teksten: «En god skole forutsetter dyktige lærere som gis tid og tillit til å følge opp hver enkelt elev. Skoler og lærere skal få en mindre byråkratisk hverdag, større ansvar for å vurdere hvilke metoder og verktøy som er best egnet i det pedagogiske arbeidet, og bedre muligheter til kompetansepåfyll.»

Konkrete punkter/ løfter:

  • Sørge for at alle nyutdannede og nytilsatte lærere i barnehage og skole omfattes av en veiledningsordning
  • Gjennomføre forsøk med flere alternative opptaksordninger til lærerutdanningene.
  • Evaluere og forbedre praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPY)
  • Fortsette opptrappingen av etter- og videreutdanning for lærere, og gjennomføre et kompetanseløft for ukvalifiserte i pedagogiske stillinger.
  • Rekruttere og videreutdanne flere yrkesfaglærere og styrke yrkesfaglærerutdanningene

Kvalifiserte lærere i barnehagen

Arbeiderpartiet har lyttet til lærerprofesjonen og går inn for en barnehagelærernorm på 50 prosent i barnehagene.

Konkrete punkter/løfter:

  • Innføre en bemanningsnorm som sikrer nok voksne med relevant kompetanse i barnehagen. Halvparten av de som jobber i barnehagen, skal være barnehagelærere, og vi vil ansette flere barne- og ungdomsarbeidere.