Stopp store klasser

Vår kampanje mot store klasser og for økt lærertetthet i skolen.