Overtallige

Ved nedbemanning må arbeidsgiver følge krav til fremgangsmåte som er nedfelt både i arbeidsmiljøloven og avtaleverk.