Nye kompetansekrav for undervisning

Hva sier opplæringsloven om kompetansekrav, og hva er forskjellen på krav med tanke på tilsetting og for undervisning i enkelte fag?