Rekruttere og beholde lærere i skolen

Vi intensiverer innsatsen

Medbestemmelse og medvirkning

Nyansettelser, vikarbruk, stillingsplaner og kompetanse¬planer – alt dette bør jevnlig være temaer på medbestemmelsesmøter.

Lærermangel på kort og lang sikt

Beskrivelser, tall og statistikk om lærermangel.

Regler for tilsetting i skolen

Det er viktig at tillitsvalgte som deltar i tilsettingsprosessene er kjent med og bruker reglene som gjelder.

Bruk handlingsrommet

Faglig utvikling, tid til å utføre kjerneoppgave, god lønn og et godt arbeidsmiljø er viktige faktorer for å rekruttere og beholde lærere.

Ressurser

Utdanningsforbundet mener