Rekruttere og beholde lærere i skolen

De kommende årene vil mange faktorer virke sammen på en måte som øker behovet for rekruttering til læreryrket og at flere lærere blir i yrket. Disse nettsidene er et ledd i det intensiverte arbeidet med å rekruttere og beholde lærere i skole og barnehage.