Spesialundervisning i ordinære kommunale og interkommunale grunnskoler

Faktaark  3  /  2011

I dette faktaarket presenteres tall for spesialundervisningen i ordinære kommunale og interkommunale grunnskoler til og med skoleåret 2010/2011. Tallene er hentet fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI), og ble lagt ut 18. februar 2011.

Publisert 07.03.2011

Faktaark 2011:03. Spesialundervisning i ordinære kommunale og interkommunale grunnskoler (pdf)

Hovedfokuset i faktaarket er på økningen i antall elever som mottar spesialundervisning hjemlet i Opplæringslovens § 5-1, og på økningen i lærertimer til spesialundervisning. Til tross for økningen i antall elever som mottar spesialundervisning og økningen i totalt antall lærertimer til spesialundervisning, ser vi en liten reduksjon i antall lærertimer per elev med spesialundervisning.

Tallene viser også en fortsatt økning i antall elever som er tildelt spesialundervisning med assistenter til stede i undervisningen, og økning i antall årstimer (lærertimer) med assistent til stede. Antall elever som har spesialundervisning alene med lærer har vært relativt stabil de siste fire skoleårene. Vi ser derimot en fortsatt økning i antall elever som får spesialundervisning hovedsakelig i grupper på to til fem.

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.