Arbeidsmiljøet i barnehagen

Rapport  2009

Arbeidet med barna, ingen like arbeidsdager og gode kolleger er viktige trivselsfaktorer ved å jobbe i barnehagen. Men en ny rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) peker også på flere utfordringer for å skape et bedre arbeidsmiljø.

Publisert 30.01.2009

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har gjennomført en kvalitativ arbeidsmiljøundersøkelse i fire barnehager på Østlandet.

Etter 29 intervjuer trekker AFI fram flere positive sider ved å jobbe i barnehagen. Arbeidet med barna i seg selv, god variasjon – ingen like dager og kollegiale relasjoner er de viktigste.

Men: AFI peker også på at bemanningen i barnehagene ofte er opp mot, eller over, grensen til det forsvarlige. Når man må yte maksimalt over tid, blir systemet sårbart og man blir utsatt for slitasje.
Andre negative faktorer AFI trekker fram er blant annet lav lønn og lav status, støy, høy intensitet i arbeidet, manglende tilbakemeldinger, mangelfull faglig oppfølging og utvikling, og manglende veiledning for assistenter.

AFI skriver også at en mangelfull bevissthet i forhold til de ansattes arbeidsmiljø og HMS-krav antas å bidra til sykefravær over tid.

Les AFI-rapporten Arbeidsmiljøet i barnehagen