Arbeidsmiljøet i barnehagen

Faktaark  4  /  2007

Dette faktaarket presenterer hovedfunnene fra Utdanningsforbundets spørreundersøkelse om arbeidsmiljøet i barnehagen fra vinteren 2007.

Publisert 22.05.2007

Faktaark 2007:04. Arbeidsmiljøet i barnehagen - en undersøkelse om førskolelærernes arbeidsmiljø (pdf)

Utdanningsforbundet skal styrke kunnskapsgrunnlaget og engasjementet for arbeidsmiljøarbeidet i barnehage og skole, på kort og lang sikt.

Dette er utgangspunktet for arbeidsmiljøundersøkelsen som Utdanningsforbundet gjennomførte i februar 2007. Målsettingen med arbeidsmiljøundersøkelsen har vært å rette søkelyset på hvordan styrere, pedagogiske ledere, førskolelærere og andre pedagoger opplever og erfarer rammevilkårene de arbeider innenfor, og hvordan dette påvirker og legger føringer for kvaliteten og arbeidet i barnehagen.

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.