Se seminarene om fagfornyelsen

Salen i Lærernes hus under streamet konferanse om fagfornyelsen.

Utdanningsforbundet har arrangert flere seminarer og samlinger som tar for seg overordnede temaer og de enkelte fagområdene i arbeidet med de nye læreplanene.

Nedenfor finner du videoer fra de ulike seminarene som du kan se.

Læreplaner i endring

Ny overordnet del

Fagfornyelsen og yrkesfagene

Nye læreplaner og bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Norskfaget

Matematikkfaget

Engelskfaget

Samfunnsfaget

KRLE/religion og etikk

Musikkfaget

Kroppsøvingsfaget

Samiske språk