Fagfornyelsen: Ulik takt i kommunene

Lokallagslederne Gro Jørandrud og Kurt Faltin står ute i snøen og smiler.
Kommunene til lokallagslederne Gro Jørandrud og Kurt Faltin har jobbet i ulikt takt med de nye læreplanene. – De nye læreplanene er en mulighet til å tenke nytt og være litt ekstra kritisk til egen praksis, sier Faltin. Foto: Vigdis Alver

I Gro Jørandruds kommune kom arbeidet med fagfornyelsen sent i gang. Kurt Faltins var tidlig ute. Framover er nok tid viktig for begge.

De er lokallagsledere i Porsgrunn og Færder, tilhører etter fylkessammenslåingen Vestfold og Telemark.

Arbeidet med fagfornyelsen i deres kommuner illustrerer godt det som kan være tilfelle flere steder: Det er ulikt når kommuner har startet, og derfor også ulikt hvor langt de har kommet før de nye læreplanene trer i kraft fra august. Det lokallagslederne forteller viser også at kommuner har angrepet jobben på ulike måter.  

Vi møter dem på SEK-kurs på Gardermoen i vinter, den siste av fire samlinger for tillitsvalgte landet rundt om blant annet fagfornyelsen.  

Tid, og mer tid

– Kommunen innså at det ville kreve tid og organisering å jobbe med nye fagplaner. Det ble oppfordret til å komme med innspill, samtidig som de fleste skolene bruke tid til arbeidet, sier Faltin i Færder.

Fortsatt er det tid som treng her, særlig på ungdomsskolene.  Der er også det også store forskjeller mellom skolene. Barneskolene har kommet lengst, der er enkelte trinn veldig på, og har framoverlente team med godt samarbeid.

–  Som en del av arbeidet med fagfornyelsen har kommunen, i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og LearnLab, hatt et opplegg rundt digitalisering og dybdelæring. Dette har det vært brukt en del tid på.

Det mest vellykkede som er gjennomført synes Faltin er felles planleggings- og delingsdager for både barne- og ungdomstrinn i kommunen.

– Lærere har delt konkrete tips og undervisningsopplegg, det har vært refleksjonsrunder om dette, sett i lys av nye læreplaner.  Dette har blitt godt mottatt av både lærere og ledere.

Moduljobbing

Lokallagsleder Gro Jørandrud i Porsgrunn, som ligger noen mil unna i samme fylke, forteller at skolene der siste halvår har fått beskjed om å gjennomføre moduljobbing, og at alle har prioritert det. Det er fem moduler i UDIRs kompetansepakke for innføring av nytt læreplanverk.

– På en felles start deltok faggrupper, skoleledere og tillitsvalgte. Fagfornyelsen ble presentert, det ble snakket om hvordan det kunne og burde jobbes, sier lokallagslederen i kommunen som startet senere.

Skolene kan ta siste modul ved høstens skolestart.  Skolelederne har dessuten vært på samling og jobbet med fagfornyelsen via faggrupper, der har de foreslått fordeling av kompetansemål.

Det har også blitt satt av tid til planleggingsdager i Porsgrunn, en av dem et interkommunalt samarbeid med fagdag på USN. Jørandrud er fornøyd med prioriteringen og arbeidsgivers holdning. Nå er behovet enda mer tid: Framover er det viktigste at hver skole jobber med fagfornyelsen i sitt profesjonsfellesskap.

– Fagfornyelsen vil kreve tid og prioritering framover. Skolene må bruke modulene til å få oversikt og innsikt. Det vil være tidkrevende å få gjennomført, og krever også deltakende ledere.

Også Færders lokallagsleder synes det viktigste framover er å få mulighet til å bli kjent med de nye læreplanene. Moduljobbingen ut fra UDIRs kompetansepakke, gjenstår her.  

Faltin trekker fram at arbeidet med å legge lokale læreplaner og planlegge hvordan de skal tas i bruk, også med de tverrfaglige temaene, blir viktig. Å sette av tid også til kompetansepakkene, er sentralt.