Fagfornyelsen: Still krav – sett av tid!

Cathrine Larsen fra Randaberg sitter i en lilla stol og blir intervjuet.
Arbeidet med fagfornyelsen startet tidlig i Randaberg, og kommunen har vært flink til å rydde tid til å kunne jobbe med fagfornyelsen, forteller HTV Cathrine Larsen. Foto: Eli Kristine Korsmo.

I Randaberg er det ikke mer enn tre skoler. Likevel har de åtte ressurslærere som jobber med fagfornyelsen – og hver måned møtes alle kommunens lærere for å jobbe med de nye læreplanene.

– Vi er en liten kommune, innrømmer Cathrine Larsen, lokallagsleder og hovedtillitsvalgt i Randaberg.

Kommunen like utenfor Stavanger har bare drøyt 11.000 innbyggere, og kun tre skoler. De relativt små forholdene til tross, det er likevel godt mulig å få til mye når viljen er til stede. 

Ressurslærere

Spesielt når det gjelder arbeidet med fagfornyelsen har man kommet langt i Rogalands-kommunen.

– Vi kom i gang tidlig, og har fått til en del grep.

– En av de tingene vi er spesielt fornøyde med er at vi har fått på plass åtte ressurslærere i kommunen som alle skolene kan bruke. De jobber med norsk, begynneropplæring, profesjonsfaglig, digital kompetanse og matematikk – områder hvor vi følte vi trengte ekstra drahjelp. Lærerne ble ansatt etter drøftinger og en utlysningsprosess hvor Utdanningsforbundet var med på intervjurundene, forteller Larsen.

Klare prioriteringer

Arbeidet med fagfornyelsen startet tidlig i Randaberg, og kommunen har vært flink til å rydde tid til å kunne jobbe med fagfornyelsen. 

– Det er både blitt avsluttet prosjekter skolene var med på, samtidig som det ikke er startet nye.

– Men det er også nøkkelen for at fagfornyelsen skal bli en suksess. Det MÅ avsettes nok tid! Vi hadde tidlig et møte med oppvekstsjefen om dette, og det var bred enighet om prioriteringene – mye fordi vi over år har hatt et godt samarbeid og stor innflytelse på arbeidet som initieres på kommunenivå.

Hjelp og forpliktelser

I tillegg har lokallaget fulgte opp de lokale arbeidsplasstillitsvalgte (ATV-ene), slik at de også skal være godt rustet for arbeidet med og implementeringen av fagfornyelsen.

– Kollektivt er det jobbet svært godt på de enkelte skolene, først med overordnet del, så med kjerneelementene da de kom. Nå er det slik at alle lærerne ved alle våre tre skoler møtes en gang i måneden for å jobbe med fagfornyelsen.

– I tillegg har vi passet på å involvere ATV-ene grundig i prosessen. De har hatt fellessamlinger med skolelederne og HTV i ti år, arrangert av oppvekstsjefen, og vi var nøye med at de plasstillitsvalgte skulle få muligheten til å ha en reell påvirkning slik at dette ikke bare ble ferdigtygd fra rektorene. De to siste årene har samlingene handlet om fagfornyelsen, og hvordan ruste skolelederne til å lede læreres utvikling. Vi skal også ruste de palstillitsvalgte så godt vi kan slik at de er gått skodd for dette arbeidet, samtidig som vi utfordrer dem. De SKAL være med i disse prosessene, sier lokallagsleder Larsen.
 
PS! Det er ikke bare når det gjelder fagfornyelsen at det gjøres en god jobb i Randaberg. Kommunen har også to ministre i Solberg-regjerningen; næringsminister Iselin Nybø (V) og Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H). – Det er svært sjeldent. Jeg har aldri hørt om noe lignende, sier politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam.