(Fag-)fornyelsesbyen Bodø

Mange mennesker sitter inne i et rom og prater sammen.
I Bodø har de kommet langt i arbeidet med fagfornyelsen. Her fra Alstad Ungdomsskole. Foto: Privat.

I 2017 tok Utdanningsforbundet kontakt med administrasjonen i Bodø kommune. De krevde en omfattende innsats på de nye læreplanene – og fikk det som de ville.

Det er bare måneder til nye læreplaner tas i bruk i så godt som hele skoleverket. Mens tidligere reformer har vært mottatt og implementert med blandet hell bestemte Utdanningsforbundet i Bodø seg for at denne gangen skulle det gjøres skikkelig.

«Solgte» plan til kommunen

For tre år siden satte de seg ned sammen med kommunen i en ressursgruppe, la hodene i bløt, og en overordnet plan for hvordan implementere ny læreplan ble utarbeidet. Utdanningsforbundet kom med mange innspill i gruppen.

– Vi har vært enige om prioriteringene, så jeg må takke kommunen for godt samarbeid og god tilretteleggelse, forteller Karina Vertot, leder og hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Bodø.

Utdanningsforbundet Bodø har et godt samarbeid med kommunen, men for fagfornyelsen hadde kommunen ikke lagt noen planer.

– Vår hovedtillitsvalgte spurte dem om det ikke var lurt å engasjere seg i dette arbeidet, og den ballen tok de. En rådgiver i kommuneadministrasjonen fikk i oppgave å følge opp arbeidet med fagfornyelsen, og det ble satt ned en stor arbeidsgruppe bestående av vår hovedtillitsvalgt, vanlige lærere og rektorer, samt rådgivere for grunnskolen.

– Dette har så munnet ut i en overordnet plan, hvor alle innspillene fra Utdanningsforbundet er tatt med. Det er vi naturlig nok godt fornøyd med, sier en stolt Vertot.

Mer positive enn tidligere

Måten kommunen – og Utdanningsforbundet – har jobbet på, gjør lokallagslederen optimistisk før de nye læreplanene snart skal tas i bruk.

– Jeg opplever at tidligere reformer og andre endringer i skolen har ofte blitt møtt med skepsis av mange lærere. Mye fordi lærere ikke har hatt mulighet til å sette seg godt nok inn i endringene eller planene i forkant.

– Men i dette tilfellet har vi jobbet med dette siden 2017, først med overordnet del og nå etter hvert med fagplanene. Det gjør at svært mange har fått dette under huden på en helt annen måte, og tilbakemeldingene er at folk er langt mer positive enn de har vært ved tidligere endringer.

Gode tilbakemeldinger

Utdanningsforbundet har også fått mye skryt for innsatsen de har lagt ned.

– Tilbakemeldingene har vært gode, og det er mange som sier vi har gjort en god jobb. Det er vi selvsagt godt fornøyde med, sier Vertot.

Og den viktigste suksessfaktoren?

Nok tid!

– Kommunen var kjappe til å gi beskjed om at alle andre prosjekter skulle legges på is, etter oppfordring fra oss, så ingen andre utviklingsprosjekter er blitt igangsatt i denne perioden.

– Det er blitt satt av rikelig med tid på hver enkelt skole, og det er ukentlige møter på hver enkelt skole hvor de jobber med fagfornyelsen.

Kickoff på planleggingsdagene

I tillegg har det blitt avholdt store fellessamlinger, forteller lokallagslederen.

– Både i 2018 og i 2019 ble det avholdt kickoffs, hvor alle lærerne – om lag 1100 – ble samlet i kommunens kulturhus, hvor fagfornyelsen var et av flere sentrale tema. I tillegg så har kommunen brukt mye tid på at rektorene skal få satt seg inn i fagfornyelsen, og hatt månedlige møter for dem.

– Rapportene fra skolene har vært veldig bra, og de er veldig fornøyde med den tiden de har hatt til å jobbe med fagfornyelsen.

Trykket opp overordnet del

En av de klokeste tingene kommunen gjorde, mener Karina Vertot var da de tidlig i prosessen trykket opp overordnet del og ga ut til alle sine lærere i kommunen.

– Da fikk lærerne kjapt et eierforhold til den, og kunne gjøre seg notater i papirutgaven – som jeg har inntrykk av at mange lærere liker.

– De har også satt ned egne faggrupper, hvor lærere fra forskjellige skoler møtes regelmessig og jobber sammen med hvordan dette skal implementeres. Det pekes ut en retning, og jeg opplever at stemningen er veldig god siden de har fått mulighet til å være med å påvirke mye!

Det mest spennende gjenstår likevel, innrømmer lokallagsleder Vertot.

– Det mest spennende å se hvordan dette blir når det tas i bruk. Men – jeg tror aldri lærerne i Bodø har vært så godt rustet som det de er nå!