Hva er sensitive personopplysninger?

Utdanningsforbundet og du som tillitsvalgt skal kun behandle sensitive personopplysninger dersom det er helt nødvendig.

Personopplysninger er alt som kan knyttes til et enkelt individ, som kontaktinformasjon, videoopptak, IP-adresser, fødselsnummer, posisjonsdata mm.

Sensitive personopplysninger defineres som:

  • Opplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, fagforeningsmedlemskap, helseopplysninger, seksuelle forhold og seksuell legning og straffbare forhold 

  • Medlemslister med to eller flere medlemmer (tillitsvalgte er unntatt, medlemskap og verv er offentlig kjent for tillitsvalgte)

  • E-post til gruppe av medlemmer med distribusjon synlig i Til- eller Kopi-felt. Dette tilsvarer en medlemsliste.

Søk alltid å unngå innsamling og sending av opplysninger om helse-, kriminelle-, seksuelle-, etniske-, religiøse- og politiske forhold i det hele tatt.