Dette kan du fortsatt sende på vanlig e-post

Selv om vi må tenke nøye gjennom personvernet, er det fortsatt en del ting du kan sende på vanlig, ukryptert e-post.

Dette kan sendes på vanlig epost:

  • Vanlig kommunikasjon mellom tillitsvalgte.
  • Informasjon om medlemmer som er tillitsvalgte regnes som offentlig informasjon og er av den grunn ikke sensitivt.
  • Kommunikasjon om medlemskap mellom én tillitsvalgt og ett medlem. Selv om fagforeningsmedlemskap i seg selv er sensitivt, har Utdanningsforbundet vurdert risikoen som meget lav ved å sende vanlige personopplysninger med ordinær ukryptert epost. Årsaken er at vanlig epost i de fleste tilfeller er sikret med kryptering under oversendelse og at konsekvensene er meget lave.
  • Ved sending av e-post til to eller flere medlemmer skal det alltid benyttes blindkopi (bcc). 
  • Møteinnkalling der også medlemmer blir invitert kan sendes, forutsatt at det er mulig å skjule møtedetaljene for andre. Det kan vanligvis gjøres ved å sette møtet som “Privat”. Vi har risikovurdert dette og siden det ikke finnes mulighet for blindkopi eller kryptering kan vi leve med dette. Unngå å legge ved dokumenter i slike møteinnkallinger. Dokumenter kan i stedet publiseres på Min Klubb. Påse at invitasjonen ikke blir sendt til feil personer.
  • All annen kommunikasjon som inneholder vanlige ikke-sensitive personopplysninger.