Bruke trygge kanaler

Du kan bruke både Digipost, vår egenutviklede løsning for kryptering av vedlegg (Outlix) eller sikker.udf.no for å motta og sende sensitiv informasjon.

Sensitiv informasjon skal kun videreformidles:

  • via trygge kanaler som Digipost, Outlix eller https://sikker.udf.no
  • via posten dvs. brevpost (ikke ønskelig av administrative årsaker)
  • ved bruk av saksbehandlingsverktøyet 360. Gjelder kun tillitsvalgte på fylkeskontorene.

Outlix

Outlix er et tillegg i e-posten din levert av Utdanningsforbundet der du får muligheten til å kryptere vedlegg. Merk at e-post-innhold ikke blir kryptert, kun vedleggene. 
Det kan forhåndsdefineres hvilke personer som skal kunne åpne vedlegget om e-posten skulle komme på avveie.

Sikker.udf.no

Tjenesten er mulig å bruke uavhengig av om avsender eller mottaker har en e-postkonto fra Utdanningsforbundet eller ikke. Her krypteres kun vedlegget.

https://sikker.udf.no/

Digipost

Digipost er en av kun to godkjente digitale postkasser i Norge.

Digital postkasse fra Digipost gir tillitsvalgte og lokallag en sikker løsning for å sende og motta viktig og sensitiv post til og fra våre medlemmer og andre virksomheter.

Brev med vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon kan ikke sendes på vanlig e-post fordi det ikke er sikkert nok.