Bakgrunn for personvernregelverket

Det handler om beskyttelse av deg og dine personopplysninger.

Det er tydelige krav til behandling av personopplysninger i personvernregelverket. 

Brudd på bestemmelsene kan bety både økonomisk tap og omdømmetap for Utdanningsforbundet. Brudd på bestemmelsene betyr ikke minst krenkelser av medlemmers personvern.

Reglene gjelder for "behandling av personopplysninger". Nesten enhver befatning med personopplysninger vil regnes som "behandling". Det mest typiske er at Utdanningsforbundet mottar eller henter inn opplysninger, som så blir lagret.

Andre eksempler er sammenstilling, systematisering, organisering, utlevering og formidling av slike opplysninger.

Man "behandler" opplysninger om personer selv om man ikke aktivt bruker opplysningene til noe. Det er "behandling" enten det skjer elektronisk, automatisk (uten manuelle prosesser) eller manuelt.

Med personopplysning mener vi en hvilken som helst opplysning om en privatperson.

Informasjon om at en person er medlem er en sensitiv personopplysning. Det stilles tydelige krav til konfidensialitet for sensitive personopplysninger.

Økte forpliktelser overfor medlemmene

Utgangspunktet er at det er den enkelte som bestemmer over sine egne personopplysninger. Hovedregelen er derfor at personopplysninger kun skal behandles hvis det foreligger et frivillig samtykke, eller når visse nødvendighetsvilkår er oppfylt.

Som medlem vil den enkelte blant annet ha rett til innsyn, sletting og korrigering av sine data.

Siden forsikringsavtaleloven og regnskapsloven også påvirker vår respons ved henvendelser om dette, skal du som tillitsvalgt alltid be medlemmet ta direkte kontakt med seksjon Medlemsservice i slike saker.

Merk at det også finnes en personvernerklæring på våre nettsider. Denne gir informasjon om behandlingsansvarlig og personvernombud, formålet med behandlingene, rettslig grunnlag, hvilke personopplysninger som behandles, hvilke eksterne leverandører som brukes og som forbundet har databehandleravtaler med, sikkerhet ved bruk av «Min Side» m.m.