Klima og miljøtiltak på arbeidsplassen

Kurset skal holdes av fylkeslagene og inneholder en powerpointpresentasjon og en enkel veileder for kursholdere. Vedlagt ligger også noen spørsmål som kan brukes i Kahoot eller vanlig quiz.