Tillitsvalgtopplæringen

Tillitsvalgtopplæringen i Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet har cirka 10.000 tillitsvalgte og opplæringen av disse er en prioritert oppgave. Tillitsvalgtopplæringen har som mål å ivareta medlemmenes interesser og utvikle kvalitet i utdanningen gjennom å framheve profesjonens betydning. Gjennom opplæringen skal de tillitsvalgte få kompetanse til å:  

  • Jobbe målrettet ut fra Utdanningsforbundets politikk 
  • Drive et organisasjonsarbeid som engasjerer og som er i dialog med medlemmene 
  • Utnytte mulighetsrommet i tillitsvalgtrollen 

For hver landsmøteperiode legges det en plan for tillitsvalgtopplæringen. Planen er forpliktende for alle organisasjonsledd i Utdanningsforbundet. Planen for 2016-2019 kan du lese her.

Utdanningforbundet er medlem Akademisk Studieforbund