Spørsmål og svar om sammenslåing av fylkeslag

Her er svar på ofte stilte spørsmål om sammenslåing av fylkeslag i forbindelse med regionreformen.

Klikk her for spørsmål og svar om sammenslåing av lokallag.

Hva med orgnr. (Brønnøysund) og avslutning av bankkonti?

Vi anbefaler at dere primært viderefører ett av de gamle organisasjonsnumrene og skifter navn på dette. Dette gjelder også for lokallagene. Dette vil blant annet gjøre det mye enklere vis à vis banken.

Hvis dere har valgt å nyregistrere nytt fylkeslag, så må ikke det gamle avsluttes så tidlig at dere får utfordringer med bankkontiene. Bankkontoen er helt avhengig av et gyldig organisasjonsnummer. Brønnøysund trenger noe tid for å godkjenne foreningsregistrering i enhetsregisteret.

Ny bankkonto må være på plass slik at beholdninger på gamle konti kan gjøres opp og overføres ny konto. Det er en del formalia ved opprettelse av ny konto, blant annet bestemmelser om hvitvaskingsregler.

Hva med nye logoer?

Nye logoer til fylkeslagene vil bli sendt til de gamle postkassene så snart de er ferdige.

Logoer med adresse (til for eksempel konvolutter) kan bestilles på post@udf.no. Da må dere oppgi adressen.

Skal dere designe logoer selv, gjennom et byrå, be dem hente malene fra designmanualen.

Konvolutter må dere bestille selv.

For å bruke opp materiell som allerede er produsert, anbefaler vi at dere trykker opp klistremerker som kan klistres over de gamle logoene og adressene.

Brev-, notat- og referatmaler i Public 360 med logoene til de nye fylkeslagene vil være på plass 5. august. I perioden 1. - 5. august vil disse vises uten logo. Den nye logoen, som sendes ut i begynnelsen av juli, kan i denne perioden "limes inn" i dokumenter.

Hvem oppdaterer arbeidsstedet til ansatte i winorg?

Seksjon for HR, ved Ane Haugland, oppdaterer arbeidsstedet til fylkesansatte i de nye fylkeslagene i Utdanningsforbundet som etableres 01. august 2020. Seksjon DIKT bidrar i samarbeid med Intility til at overgangen går sømløst med tanke på tilganger.

Hva med kurs?

Hvis dere før 01. august skal kalle inn til kurs som skal holdes i de nye fylkeslagene, altså etter 01. august, må dere gjøre det fra et av de "gamle" fylkeslagene. Kursene vil uansett bli flyttet til de nye fylkeslagene etter 01. august.

Hva skjer med KAV og gammel kursadministrasjon når fylkeslagene slås sammen?

Kursavdelingene får nye nummer, som er det samme som de nye offisielle fylkesnummerne. Disse blir aktive fra første august. De gamle kursavdelingene vil være synlige og tilgjengelig også etter første august, sånn at fylkene får tilgang til de møtene som allerede er opprettet.