Sund, Fjell og Øygarden: Flere arbeidsplasstillitsvalgte i private barnehager

Rekruttering medlemmer og tillitsvalgte - Private barnehager

Video om forsøket

Hvorfor dette forsøket?

Det er en stor andel av private barnehager i de tre kommunene. Medlemstallet i barnehagene er variert og det er ikke alle som har tillitsvalgt/kontaktperson. Det er også en del store barnehager hvor vi har få eller ingen medlemmer. Vi har ulike tariffområder som FUS, Norlandia og PBL i tillegg til noen små private barnehager uten tariffavtale.

I sammenheng med kommunesammenslåing av Fjell, Sund og Øygarden ser vi det som viktig få opp organisasjonsbevisstheten, verve medlemmer og skape et forum for alle de private barnehagene. Medlemmer i privat sektor står også av og til ovenfor utfordringer som er ulike det en møter på i kommunal sektor.

Hva går forsøket ut på?

Mye av arbeidet vil være oppsøkende virksomhet i de ulike barnehagene. Vi ønsker også at tillitsvalgte fra private barnehager skal få møtes på tvers av kommunegrensene og skape et forum som tar opp deres saker, og vi som lokallag kan jobbe tettere med dem og ut i fra deres behov.

Hvordan skal forsøket organiseres?

Det er fellestillitsvalgt som kommer til å «holde» i forsøket, med etablering av kontakt og avtale møtepunkt og tid. Lokallagslederne er med i sine respektive kommuner når vi skal ut i de ulike barnehagene.

På medlemskvelder vil det være naturlig at alle lokallagslederne og HTV barnehage fra alle kommunene deltar.

Hva håper dere å oppnå?

  • Rekruttering av medlemmer i private barnehager.
  • Tillitsvalgte i alle barnehagene, minimum en kontaktperson i hver barnehage.
  • Økt fagforeningsbevissthet og engasjement blant medlemmer.
  • ATV-møter med tillitsvalgte fra privat barnehager, på tvers av de tre kommunene som skal slå seg sammen i januar 2020.
  • Medlemsmøter med aktuelle tema som fagforeningsbevissthet, tariff, arbeidstid, pensjon m.m.

Hva fikk dere til?

Gjennom forsøket i Fjell, Sund og Øygarden har vi fått til en tettere kontakt med medlemmer i private barnehager. Vi har sett en liten økning i antall medlemmer og samtidig sett at det er viktig med jevnlig kontakt ut mot denne medlemsgruppen. Vi har også fått flere henvendelser fra enkeltmedlemmer i etterkant, dette viser kanskje at vi er mer synlige for våre medlemmer enn vi var tidligere.

Kontaktperson

Kristine Berdal

Styremedlem Fjell

Hvor?

Sund, Fjell og Øygarden

Innvilget beløp

120 000 kroner

Forsøksperiode

September 2018 - Juni 2019

Lokale forsøk

Tipsene på denne siden er basert på lokale forsøk, en ekstraordinær satsing vedtatt av sentralstyret i desember 2017. Alle lokallag i Utdanningsforbundet kunne søke om midler til lokale forsøk i 2018. Av 39 søknader ble 18 innvilget penger.

Evaluering

Ferdig?