Røyken: Etablere ledernettverk for de tre sammenslåtte kommunene

Ledermedlemmer - Sammenslåing av lokallag - Nettverk.

Hvorfor dette forsøket?

I Røyken lokallag har ledermedlemmene over flere år vært svært engasjerte, og vi har hatt god deltagelse på våre lederforum. Vårt lederråd har vært aktive i planleggingen, og temaene oppleves meningsfulle og relevante. I forbindelse med kommunesammenslåingen ønsker vi å ta vare på dette engasjementet og legge til rette for gode møteplasser inn mot nytt lokallag.

Hva går forsøket ut på?

Forsøket går ut på å holde ulike samlinger for våre ledere i Røyken. Til ett av dem inviterte vi også ledermedlemmene i nabokommunene. Vi har også planer om å invitere dem med på det siste lederforumet før nyttår 2019 og før nytt lokallag er på plass. Nettverksbygging er en rød tråd i alle samlingene. Samtidig har vi også foredrag om aktuelle problemstillinger og tema som opptar medlemmene.

Vi har også planer om å holde workshop for ledere og tillitsvalgte i barnehage (inkludert private barnehager) hvor man reflekterer over Utdanningsforbundets syn på samledelse/medbestemmelse og hva det vil få å si for oss som sammenslått lokallag.

Hvordan skal forsøket organiseres?

Lederrådet er aktive i planleggingen av alle samlingene. Samlingene varierer mellom foredrag og diskusjoner/refleksjoner over ulike tema eller caser. Disse er kveldsfora på en skole eller et hotell i nærheten, eller 1,5 dags-forum inkludert overnatting. Med overnatting blir det god tid til teambuilding.

Hva håper dere å oppnå?

  1. Å beholde og rekruttere ledermedlemmer i organisasjonen.
  2. Etablere et nettverk og en møteplass for ledermedlemmer.
  3. Skape bevissthet rundt hva som kjennetegner kulturen som er skapt i Røyken og engasjementet som eksisterer i vår ledergruppe og bli enige om hva man ønsker å ta med inn i den nye kommunen.

Kontaktperson

Inger Oppedal

HTV og nestleder Røyken

Hvor?

Asker Røyken Hurum

Innvilget beløp

100 000 kroner

Forsøksperiode

Januar - september 2019

Evaluering

Ventes januar 2020

Lokale forsøk

Tipsene på denne siden er basert på lokale forsøk, en ekstraordinær satsing vedtatt av sentralstyret i desember 2017. Alle lokallag i Utdanningsforbundet kunne søke om midler til lokale forsøk i 2018. Av 39 søknader ble 18 innvilget penger.