Kongsvinger-regionen: Forsterke samarbeidet mellom de seks lokallagene i regionen

Samarbeid mellom lokallag - Tillitsvalgtopplæring - Nettverk

Video om forsøket

Hvorfor dette forsøket?

Kongsvingerregionen består av 6 lokallag med ulik grad av frikjøp. Vi opplever et behov for å jobbe mer sammen på tvers av kommunegrenser, både for å stå sterkere som region, men også for å effektivisere arbeid som gjøres. Et eksempel på dette er høringer. I stedet for at 6 lokallag jobber hver for seg med høringer, vil det bli enklere dersom de slår seg sammen og jobber med ett felles svar.

I tillegg er det et ønske om å styrke både de hovedtillitsvalgte og de arbeidsplasstillitsvalgte. Det gjelder på lov og avtaleverk, men også i det organisasjonsmessige og politiske arbeidet.

Hva går forsøket ut på?

Utvikle en modell der samarbeidet mellom lokallagene systematiseres og forsterker forbundets arbeid i regionen. Vi skal blant annet utvikle en felles handlingsplan basert på
lokallagenes nåværende handlingsplaner, gi tillitsvalgte skolering på tvers av lokallag, og opprette og drifte nettverk.

Hvordan skal forsøket organiseres?

I prosjektgruppa har vi:

  • 6 lokallagsledere
  • 3 hovedtillitsvalgte
  • 3 arbeidsplasstillitsvalgte
  • 1 fra fylkesstyret

Hva håper dere å oppnå?

Vi håper dette vil føre til at man blir bedre til å jobbe på tvers av etablerte kommunegrenser, noe som vil lette arbeidet for alle. I tillegg er det et ønske at økt medlemsengasjement vil gjøre dialogen bedre mellom de ulike leddene i organisasjonen. Å styrke de plasstillitsvalgte i lov og avtaleverk og organisasjonspolitikk vil også på sikt styrke Utdanningsforbundet som organisasjon, både lokalt og sentralt.

Kontaktperson

Aina Paulsrud

HTV

Hvor?

Åsnes, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog og Grue

Innvilget beløp?

700 000 kroner

Forsøksperiode

2019

Evaluering

Juni 2019

Lokale forsøk

Tipsene på denne siden er basert på lokale forsøk, en ekstraordinær satsing vedtatt av sentralstyret i desember 2017. Alle lokallag i Utdanningsforbundet kunne søke om midler til lokale forsøk i 2018. Av 39 søknader ble 18 innvilget penger.