Viken: Etablering av nettverk og nye arenaer for ivaretakelse av medlemmer i videregående skole

Videregående skole - Nettverk - Arena

Hvorfor dette forsøket?

I forbindelse med regionreform og org 2019 tydeliggjøres nødvendigheten av å etablere nettverk og nye arenaer for å bedre kunne ivareta våre medlemmer og tillitsvalgte i videregående skole i Viken. 

Som det står i «Vi utdanner Norge» er det viktig å videreutvikle og tydeliggjøre de ulike organisasjonsleddenes rolle og funksjon i organisasjonen. Videre vektlegges tett kontakt og kommunikasjon mellom de ulike leddene, og at det er avgjørende å ha møteplasser for at Utdanningsforbundet skal unne utnytte sitt potensial, få gjennomslagskraft og oppnå resultater.

Vi erfarer at det er en utfordring å inkludere videregående skole på en god måte i lokallaget, og ønsker derfor å samle alle våre arbeidsplasstillitsvalgte i videregående opplæring, sammen med hovedtillitsvalgt i fylkeskommunen og kontaktpersoner for videreående opplæring

Hva går forsøket ut på?

I Handlingsplanen beskriver initiativtakerne forsøket som en kick-off samling for arbeidsplasstillitsvalgte i videregående opplæring i den nye fylkeskommunen Viken for å etablere nettverk og nye arenaer for bedre å ivareta medlemmer og tilltisvalgte.

Både arbeidsplasstillitsvalgte, lokallagsledere, hovedtillitsvalgte i fylkeskommunen og kontakterpersoner for videregående opplæring ble invitert til deltakelse.

Hvordan skal forsøket organiseres?

Arbeidsplasstillitsvalgte fra videregående opplæring, lokallagsledere, hovedtillitsvalgte i fylkeskommunen og kontaktpersoner fra videregående opplæring deltok på en samling med idédugnad og diskusjon av følgende tema: 

  • Organisasjonsleddenes rolle
  • Tillitsvalgtes rolle
  • Forventninger til klubb, lokallag og Utdanningsforbundet Viken
  • Hva er medlemmene tjent med i ny organisasjon?
  • Bør vi vurdere nye måter å organisere medlemmene på?
  • Hvordan ivareta medlemsperspektivet og medlemsnærhet i nye Viken
  • Arbeidsplassen som arena i en stor region

Hva ønsker dere å oppnå?

At det etableres formelle nettverk, arenaer og møteplasser for arbeidsplasstillitsvalgte innen videregående opplæring i Viken for å bedre ivareta våre medlemmer og tillitsvalgte, og å organisere og forankre vårt arbeid på fylkesplan, lokallagsplan og ut på den enkelte skole

Kontaktperson

Betty A. Solli er kontaktperson for videregående opplæring/fagskole i Utdanningsforbundet Viken, og for forsøket knyttet til etableringen av nettverk og nye arenaer for arbeidsplasstillitsvalgte ved videregående skoler i Viken.

Betty A. Solli

Kontaktperson for videregående opplæring/fagskole Viken

Hvor?

Viken (Asker, Aurskog-Høland, Eidsvoll, Lørenskog, Oppegård, Ski, Sørum, Skedsmo, Ås, Kongsberg, Drammen, Lier og Eidsberg) i Viken fylke.

Innvilget beløp

300 000 kroner

Forsøksperiode

Vår og høst 2018

Evaluering

Høsten 2018

Lokale forsøk

Tipsene på denne siden er basert på lokale forsøk, en ekstraordinær satsing vedtatt av sentralstyret i desember 2017. Alle lokallag i Utdanningsforbundet kunne søke om midler til lokale forsøk i 2018. Av 39 søknader ble 18 innvilget penger.