Øvre Romerike: Medlemskveld for å øke medlemsengasjementet

Medlemskveld - øke engasjement - inkludering - medlemsdemokrati

Hvorfor dette forsøket?

Vi ønsket å undersøke om besøk av politiske fremtredende personer i Utdanningsforbundet kan føre til at medlemmer på Øvre Romerike opplever større grad av inkludering og medlemsdemokrati.

Hva går forsøket ut på?

Vi gjorde dette ved å arrangere en medlemskveld med Steffen Handal 25.september.

Hvordan skal forsøket organiseres?

Vi skal arrangere en medlemskveld 25. september med Steffen Handal som foredragsholder. Vi ønsker å undersøke om besøk av politiske fremtredende personer i Utdanningsforbundet kan føre til at medlemmer på Øvre Romerike opplever større grad av inkludering og medlemsdemokrati.

Hva håper dere å oppnå?

Øke engasjementet blant våre medlemmer. Gi våre medlemmer mulighet til politisk påvirkning. Bringe frem medlemmenes meninger og perspektiv. Styrke medlemsdemokrati og organisasjonsdialog.

Hva fikk dere til?

Vi fikk mange positive tilbakemeldinger på evalueringsskjemaene og det var et stort engasjement på arrangementet. Det var mange som ville stille spørsmål og komme med innspill til Steffen Handal og svarene på spørreskjemaene viste at medlemmene følte seg hørt.

Vi ønsket å få alle medlemsgrupper representert denne kvelden. Det var få medlemmer fra videregående skole og vi fikk beskjed om at temaene var litt lite relevante for denne medlemsgruppen. På neste arrangement må vi være mer bevisst på å få inn temaer som kan være aktuelle for alle medlemsgrupper.

Vi mener denne typen arrangement gjør at medlemmer føler de har en reel mulighet til å påvirke. 

Kontaktperson

Marit Dysland Kristiansen

Lokallagsleder Utdanningsforbundet Nes

Hvor?

Lenke til lokallag

Innvilget beløp

49.000 kroner

Forsøksperiode

Vår og høst 2019

Lokale forsøk

Tipsene på denne siden er basert på lokale forsøk, en ekstraordinær satsing vedtatt av sentralstyret i desember 2017. Alle lokallag i Utdanningsforbundet kunne søke om midler til lokale forsøk i 2018. Av 39 søknader ble 18 innvilget penger.