Oslo: Styrke klubbstyrene som støtte for de arbeidsplasstillitsvalgte

Styrke klubben - Videregående opplæring - Laget rundt arbeidsplasstillitsvalgte

Video: Styrke klubbstyrene i Utdanningsforbundet

Hvorfor dette forsøket?

Vi ønsket å styrke klubbstyret som laget rundt den arbeidsplasstillitsvalgte. Målet var å øke aktiviteten og engasjementet på arbeidsplassene ved å øke kompetansen i klubbstyret.  

Hva går forsøket ut på?

Det ble avholdt et todagerskurs for klubbstyremedlemmer i Oslo. På kurset fikk de en innføring i de fem gjennomgående temaene i grunnskoleringen, med hovedvekt på klubbarbeid, fagforeningsbevissthet og profesjonsbevissthet.

Hvordan skal forsøket organiseres?

Forsøket gikk ut på å prøve ut et todagerskurs for klubbstyremedlemmer. Det ble nedsatt en referansegruppe bestående av noen arbeidsplasstillitsvalgte og klubbstyremedlemmer sammen med fylkesstyremedlemmer. Kurset ble utviklet av fylkesstyremedlemmer fra medlemsgruppe videregående skole og grunnskole, med bistand fra referansegruppen.

Hva håper dere å oppnå?

Målet var å øke kompetansen og engasjementet i klubbstyrene. Deltagernes tilbakemeldinger på kurset var svært gode. I samtlige tilbakemeldingsskjemaer har deltagerne uttrykt seg fornøyd eller svært fornøyd med helheten i kurset. Deltakerne beskriver kurset som relevant og lærerikt, og de sier at de fikk på plass mye de har lurt på.

Vi vil arrangere kurset på nytt høsten 2019, og trolig gjøre det til et fast kurs årlig eller annenhvert år.

Kontaktperson

Halvor Kolsrud

Fylkesstyremedlem Oslo

Hvor?

Oslo

Innvilget beløp

60 000 kroner

Forsøksperiode

2019

Evaluering

Juni 2019

Lokale forsøk

Tipsene på denne siden er basert på lokale forsøk, en ekstraordinær satsing vedtatt av sentralstyret i desember 2017. Alle lokallag i Utdanningsforbundet kunne søke om midler til lokale forsøk i 2018. Av 39 søknader ble 18 innvilget penger.