Oppegård og Ski: Felles holdninger ved sammenslåing

Sammenslåing - profesjonsutfordringer - fagforeningenes rolle

Hvorfor dette forsøket?

Kommunene Oppegård og Ski skal slås sammen, og Utdanningsforbundets lokallag slås sammen samtidig. Vi vil sette fokus på profesjonsutfordringer i samfunnsutviklingen og bevisstgjøre medlemmene om fagforeningenes rolle

Hva går forsøket ut på?

Vi ser at fagforeningsbevisstheten svekkes i mange miljøer, og at profesjonen allerede er under stort press. Vi ønsker derfor å samle medlemmer til et seminar, der vi kan sette fokus på disse utfordringene. Ved å engasjere mange medlemmer, mener vi det vil bli enklere å jobbe sammen i den nye kommunen, og få større bevissthet blant mange på hvor viktig arbeid fagforeningen gjør for alles beste.

Hvordan skal forsøket organiseres?

  • Vi arrangerer et seminar åpent for alle medlemmene på Quality Hotel Sarpsborg 26.-27. oktober.
  • Utdanningsforbundet Oppegård er teknisk arrangør, kontaktperson er Sturle Hoff.
  • Referansegruppe er opprettet. Stig, Bente Hermannsen, Unni Christensen, Gro Gjermundsen, Jasmin Skogly.
  • Fylkeslagets leder er invitert og vil delta på seminaret.

Hva håper dere å oppnå?

Vi ønsker at medlemmene blir sammensveiset om en felles holdning til Utdanningsforbundet som fagforening og at bevisstheten om fagforeningens rolle styrkes.

Hva fikk dere til?

Vi skapte stort engasjement omkring det å være fagorganisert. Vi fikk i tillegg informert godt om vårt sammenslåings-årsmøte, som vi har i oktober (2019). Vi har klart å skape holdninger om fellesskap blant våre medlemmer som skal slås sammen til et stort lokallag.

Kontaktperson

Sturle Hoff

Styremedlem Utdanningsforbundet Oppegård

Hvor?

Utdanningsforbundet Ski og Utdanningsforbundet Oppegård

Innvilget beløp

150 000 kroner

Forsøksperiode

26. - 27. oktober 2018

Lokale forsøk

Tipsene på denne siden er basert på lokale forsøk, en ekstraordinær satsing vedtatt av sentralstyret i desember 2017. Alle lokallag i Utdanningsforbundet kunne søke om midler til lokale forsøk i 2018. Av 39 søknader ble 18 innvilget penger.