Nord-Østerdalen: Regionalt nettverk for arbeidsplasstillitsvalgte

Små kommuner - Inter-kommunalt samarbeid - Regionalt nettverk - Arbeidsplasstillitsvalgte

Video om forsøket

Hvorfor dette forsøket?

Nord-Østerdalen er preget av små kommuner, utstrakt interkommunalt samarbeid innenfor skole/barnehage og lange avstander.

Lokallagene har tradisjon for å arrangere felles medlemsmøter og vi har også hatt arbeidsseminar og utviklet strategidokumenter i fellesskap. Deltakende parter har hatt stort utbytte av slike samarbeid og ønsker å utvikle dette videre.

Målet vårt er å utvikle et regionalt nettverk for arbeidsplasstillitsvalgte med to årlige nettverkssamlinger i de seks kommunene i Nord-Østerdalen. Klubblederne er den viktigste brikken for å engasjere medlemmene i de politiske og profesjonsfaglige sakene, og vi ønsker å styrke arbeidsplasstillitsvalgte i rollen. 

Hva går forsøket ut på?

Forsøket innebærer å bruke ressurser på å etablere et regionalt nettverk for arbeidsplasstillitsvalgte gjennom å styrke motivering, kursing og oppfølging av det organisasjonspolitiske arbeidet. 

Forsøket innebærer frikjøp til en koordineringsfunksjon mellom lokallagene og klubbene. 

Hvordan skal forsøket organiseres

Forsøket innebærer frikjøp til en koordineringsfunksjon som skal etablere og drifte det regionale nettverket på lokallags- og arbeidsplassnivået i Nord-Østerdalen.

Koordinatoren skal rapportere hver måned til lokallagsstyrene, og at vedkommende har jevnlig kontakt med lokallagsledere og hovedtillitsvalgte.

Forsøket innebærer også minst to årlige nettverkssammlinger.

Hva ønsker dere å oppnå?

Vi ønsker å trygge rollen som arbeidsplasstillitsvalgt, fordi dette er den viktigste brikken for å engasjere medlemmene i politiske og profesjonsfaglige saker på egen arbeidsplass. 

Ved å etablere et nettverk ønsker vi også å skape en felles plattform for det politiske arbeidet i organisasjonen, styrke lokallagenes kompetanse med å arbeide politisk og profesjonsfaglig, styrke samarbeidet mellom lokallagene og bistå klubbene i deres arbeid.

Kontaktperson

Monica Bjørge

Lokallagsleder i Alvdal

Hvor?

Lokallagene Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Rendalen og Folldal i Innlandet

Innvilget beløp

270 000 kroner

Forsøksperiode

Høst 2019

Evaluering

Vår 2020

Lokale forsøk

Tipsene på denne siden er basert på lokale forsøk, en ekstraordinær satsing vedtatt av sentralstyret i desember 2017. Alle lokallag i Utdanningsforbundet kunne søke om midler til lokale forsøk i 2018. Av 39 søknader ble 18 innvilget penger.