Møre og Romsdal: Forbedring av organisasjonsdialogen

Organisasjonsdialog - Medlemsnærhet - Geografiske avstander - Kursdeltakelse

Hvorfor dette forsøket?

Møre og Romsdal er et utstrakt fylke, og vi ønsker med denne utprøvingen å komme nærmere våre arbeidsplasstillitsvalgte. Gjennom å korte ned deres reisevei vil forhåpentligvis flere kommer på kurs. Dette vil kunne styrke dialogen i organisasjonen og bidra til nærhet både til arbeidsplasstilligsvalgte og medlemmer.

Hva går forsøket ut på?

Forsøket går ut på å arrangere fire regionkurs for medlemsgruppene barnehage, grunnskole og videregående opplæring i nært samarbeid med lokallagene, og hvor hovedtillitsvalgte og lokallagsledere inviteres som ressurspersoner. 

Hvordan skal forsøket organiseres?

Vi ønsker å benytte oss av samarbeidet som allerede finnes i form av fire etablerte nettverk med tilhørende nettverkskontakter i fylkesstyret; Søre Sunnmøre, Nordre Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre. 

Arbeidet ble opprinnelig satt i gang april 2018, men det ble konkretisert i september samme år. Forsøket avsluttes etter avholdt kurs i hver region, hvor frist for gjennomføring av kurs var november 2018.

Hva håper dere å oppnå?

Helt konkret ønsekr vi at flere arbeidsplasstillitsvalgte deltar på kurs, noe som forhåpentligvis vil gi dem økt trygghet i sitt verv. Ved å nå flere arbeidsplasstillitsvalgte  når vi også flere medlemmer. Det er viktig at vi kommer så nær arbeidsplassen som mulig innenfor det rammene vi har.

Mer overordnet gir samarbeid på tvers av lokallag muligheter for å etablere arenaer som samler våre tillitsvalgte og medlemmer. 

Hva fikk dere til?

I fylkesstyrets evaluering var alle enige i at dette er en positiv måte å arrangere kurs på. Dette kan vi gjerne gjøre flere ganger, men ikke hvert år. Dette fordi at en slik organisering er ressurskrevende.

Vi har erfart at det er viktig med en tydeligere struktur på nettverksbygging på tvers av kommuner, og for å få dette til må det følge med midler til frikjøp.

Geografisk avstand er en faktor som vi tror vil bli mer aktuell i forbindelse med de nye store regionene.

Kontaktperson

Hilde Holmeide Aandahl er leder av organisasjonsutvalget i fylkesstyret i Møre og Romsdal, og vil koordinere forsøket i samarbeid med kontaktpersoner for hvert nettverk.

Hilde Holmeide Aandahl

Styremedlem Møre og Romsdal, og leder av organisasjonsutvalget i fylkesstyret

Hvor?

De fire nettverkene Søre Sunnmøre, Nordre Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal i Møre og Romsdal

Innvilget beløp

75 000 kroner

Forsøksperiode

01.04.2018 - 30.11.2018

Lokale forsøk

Tipsene på denne siden er basert på lokale forsøk, en ekstraordinær satsing vedtatt av sentralstyret i desember 2017. Alle lokallag i Utdanningsforbundet kunne søke om midler til lokale forsøk i 2018. Av 39 søknader ble 18 innvilget penger.