Lørenskog, Nittedal og Rælingen: Øke medlemsengasjement og samarbeid på tvers av lokallag

Medlemsengasjement - fagforeningsbevissthet - samarbeid på tvers av lokallag

Video Lørenskog, Nittedal og Rælingen

Hvorfor dette forsøket?

  • Fremme medlemsengasjement og fagforeningsbevissthet
  • Styrke medlemsdemokrati og organisasjonsdialog
  • Fremme samarbeid mellom lokallag
  • Danne nye relasjoner mellom medlemmer på tvers av lokallag
  • Nå medlemmer som ikke innehar verv

Hva går forsøket ut på?

Vi skal arrangere et medlemsarrangement med overnatting for vanlige medlemmer som ikke er tillitsvalgte i mars 2019. Vi ønsker å ha Steffen Handal som foredragsholder i en økt, en økt med fagforeningsbevissthet og en økt der vi diskuterer Utdanningsforbundet i praksis. Vi ønsker å undersøke om tilbud om overnatting med deltakelse av gode foredragsholdere kan føre til at våre medlemmer blir mer engasjerte i hverdagen og opplever inkludering og bedre vertikal kommunikasjon.

Hvordan skal forsøket organiseres?

Arbeidsgruppen består av lokallagsleder i Lørenskog, Nittedal og Rælingen, samt nestleder i Nittedal. Hovedtillitsvalgte i Lørenskog bidrar også i arbeidet. Leder i Utdanningsforbundet Rælingen har hovedansvar og er kontaktperson for forsøket. 

Hva håper dere å oppnå?

  • Medlemmer som føler de får gode muligheter til å gi innspill på Utdanningsforbundets politikk
  • Skape engasjement ved å arrangere et alternativt medlemsmøte
  • Høste erfaringer som kan være nyttig i organisasjonsutviklingsarbeid fram mot landsmøtet i 2019
  • Rekruttere nye tillitsvalgte
  • Styrke bevisstheten rundt viktigheten av klubben og klubbarbeidet

Kontaktperson

Ståle Nilsen

Lokallagsleder Utdanningsforbundet Rælingen

Hvor?

Utdanningsforbundet Rælingen

Utdanningsforbundet Lørenskog

Utdanningsforbundet Nittedal

Innvilget beløp

200 000 kroner

Forsøksperiode

Høst 2018 og vår 2019

Lokale forsøk

Tipsene på denne siden er basert på lokale forsøk, en ekstraordinær satsing vedtatt av sentralstyret i desember 2017. Alle lokallag i Utdanningsforbundet kunne søke om midler til lokale forsøk i 2018. Av 39 søknader ble 18 innvilget penger.