Levanger: Flere arbeidsplasstillitsvalgte i barnehagene

Flere arbeidsplasstillitsvalgte - Private barnehager - Ledermedlemmer

Video om forsøket

Hvorfor dette forsøket?

Utdanningsforbundet Levanger har arbeidsplasstillitsvalgte i 13 av 28 barnehager. Vi har ledermedlemmer i 18 barnehager. Vi ser at det er potensiale for å få ATV-er i de barnehagene vi har ledermedlemmer og prosjektet vil være rettet inn mot det. Samtidig ser vi et behov for å øke fagforeningsbevisstheten og engasjementet blant barnehagemedlemmer og å skape et bedre grunnlag for tilhørighet og deltakelse i organisasjonen.

Hva går forsøket ut på?

Utarbeide et opplegg for og med barnehagemedlemmer og tillitsvalgte hvor vi spiller på lag med lederne i barnehagene. Opplegget vil inneholde kurs, medlemsmøter og barnehagebesøk. For å gjennomføre dette vil vi frikjøpe lokallagsleder 20% for en periode. Vi vurderer også å kjøpe fri arbeidsplasstillitsvalgte i forbindelse med møter og kurs. Disse vil fungere som pådrivere og ressurspersoner for lokallaget i oppfølgingen av arbeidsplasstillitsvalgte.

Hvordan skal forsøket organiseres?

Prosjektet drives av lokallagsleder og kontaktperson BHG i lokalstyret. Styret skal også involveres i prosessene og være en del av arbeidsgruppa. Referansegruppa holder reflekterende samtaler underveis i prosjektperioden. Eventuell nyvalgte ATV-er kobles på referansegruppa etter hvert.

Fylkeslaget inviteres til å delta i referansegruppen. Vi orienterer om prosjektet underveis. Fylket kan være en praktisk tilrettelegger i deler av prosjektet (utarbeidelse, kopiering av materiell etc.). Fylkeslaget kan legge til rette for at andre lokallag i fylket blir orientert om prosjektet på samlinger, kurs etc.

Allerede valgte ATV-er vil være ressurspersoner for oss i dette prosjektet. Vi vil invitere alle ATV-er og kontaktpersoner i barnehagene til et oppstartsmøte hvor vi presenterer prosjektet.

Alle medlemmer vil bli invitert til foredrag og medlemsmøter.

Gamle og nye ATV-er og ledermedlemmer vil bli tilbudt felles kurs. Vi vil holde møter ute i enkeltbarnehager.

Hele prosjektet er tuftet på deltakelse og involvering av målgruppen.

Hva håper dere å oppnå?

Vi ønsker å rekruttere flere ATV-er, og gjennom det øke profesjons- og fagforeningsbevisstheten på klubbnivå i barnehagene. Vi ønsker også å beholde og få ledere som ser nytten av å ha ATV-er og tilrettelegger for at ATV-ene får gjort jobben sin.

Kontaktperson

Ina Helen Kollerud Pedersen

Lokallagsleder

Hvor?

Utdanningsforbundet Levanger

Innvilget beløp

250 000 kroner

Forsøksperiode

Høst 2019 - vår 2020

Evaluering

Juni 2020

Lokale forsøk

Tipsene på denne siden er basert på lokale forsøk, en ekstraordinær satsing vedtatt av sentralstyret i desember 2017. Alle lokallag i Utdanningsforbundet kunne søke om midler til lokale forsøk i 2018. Av 39 søknader ble 18 innvilget penger.