Halden: Lederopplæring basert på tillitsvalgtopplæringen

Ledermedlemmer - Opplæring - Kurs i lov- og avtaleverk

Video om forsøket i Halden

Hvorfor dette forsøket?

Ledere i barnehage og skole rekrutteres fra profesjonen. De opplever liten opplæring i lov- og avtaleverk fra arbeidsgiver. Flere av ledermedlemmene i Halden kjente til tillitsvalgtsopplæringen som nye tillitsvalgte i Utdanningsforbundet mottar. De kunne tenke seg tilsvarende kursing for ledermedlemmer.

Hva går forsøket ut på?

Vi ønsker å utvikle et kurs, som vil fordele seg på tre enkeltdager, for ledermedlemmer i lokallaget. Kurset vil ha som mål å gi ledermedlemmene en grunnleggende opplæring i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen.

Hvordan skal forsøket organiseres?

Vi har opprettet en arbeidsgruppe i lokallaget som skal jobbe med utviklingen av kurset våren 2019. Arbeidsgruppa består nå av en skoleleder og fem tillitsvalgte. Lokallagsleder og nestleder har begge erfaring fra arbeid som hhv. assisterende rektor og styrer. 

Det vil være naturlig for oss å snakke med Lederrådet i lokallaget om arbeidet vi gjør.

Vi ønsker også at en fra fylkeslaget deltar på noen av samlingene arbeidsgruppa skal ha våren 2019. 

Hva håper dere å oppnå?

Målet med å utvikle og gjennomføre «Lederopplæringen» er å gi ledermedlemmene våre et bedre utgangspunkt for å gjennomføre medbestemmelse på egen arbeidsplass. Vi ønsker å gjøre de tryggere i rollen og mener dette vil bidra til å styrke medbestemmelse på arbeidsplassene i kommunen.

Kontaktperson

Mari Odberg Bjerke

Lokallagsleder Utdanningsforbundet Halden

Hvor?

Utdanningsforbundet Halden

Innvilget beløp

266 000 kroner

Forsøksperiode

Vår og høst 2019

Evaluering

Høsten 2019

Lokale forsøk

Tipsene på denne siden er basert på lokale forsøk, en ekstraordinær satsing vedtatt av sentralstyret i desember 2017. Alle lokallag i Utdanningsforbundet kunne søke om midler til lokale forsøk i 2018. Av 39 søknader ble 18 innvilget penger.