Aurskog-Høland: Øke engasjement i private barnehager

Private barnehager - rekruttering og verving

Video om forsøket

Hvorfor dette forsøket?

Har tillitsvalgte i alle kommunale barnehager, i alt sju stykk. Det er ingen tillitsvalgte i de åtte private barnehagene i kommunen, men rundt halvparten har kontaktpersoner. I tre av de private barnehagene har vi ingen medlemmer. 

Hva går forsøket ut på?

Vi ønsker å prøve ut en form for fadderordning, hvor de tillitsvalgte i de kommunale barnehagene får et ansvar for å pleie kontakt med de private barnehagene som ligger i nærområdet. Det skal organiseres klubbmøter hvor medlemmene i de private barnehagene blir invitert til å være med.

De tillitsvalgte i de kommunale barnehagene og kontaktpersonene i de private barnehagene vil bli innkalt til et oppstartskurs med overnatting. Kurset er ment å gjøre de tillitsvalgte og kontaktpersonene mer kjent, og for å sammen finne ut hvordan vi best kan oppnå felles klubbmøter. 

Det ble enighet på kurset at vi legger bort forslaget om fadderordning, men at vi arrangerer felleskommunale klubbmøter.  

Hvordan skal forsøket organiseres?

Arbeidet organiseres gjennom lokallagsleder, hovedtillitsvalgt, nestleder og et styremedlem fra privat barnehage. Lokallagsleder har hovedansvar for forsøket.

Både de plasstillitvalgte i de kommunale barnehagene og kontaktpersonene i de private barnehagene er forventet å delta på kurset. Fylkeslaget ble også invitert en av dagene. Deltakerne vil involveres gjennom hele kurset og vil i løpet av kursdagene bli utfordret til å komme med innspill til hvordan arbeidet skal videreføres.

Fordi deltakerne på kurset valgte å legge bort forslaget om en fadderordning, og heller gå for felleskommunale klubbmøter, vil lokallaget i starten ta ansvar for disse klubbmøtene. Det er ønskelig at de arbeidsplasstillitsvalgte overtar dette ansvaret på sikt. 

Hva håper dere å oppnå?

  1. Vi ønsker å øke fagforeningsbevisstheten til våre medlemmer i de private barnehagene.
  2. Vi ønsker å øke antallet medlemmer i de private barnehagene.
  3. Vi ønsker (om så på lengre sikt) å få arbeidsplasstillitsvalgte i de private barnehagene.

Hva fikk dere til?

Vi fikk vervet en arbeidsplasstillitsvalgt i en privat barnehage. Vi fikk vervet noen flere medlemmer i private barnehager, og jobber med å få vervet enda flere. Vi arrangerte "felleskommunalt klubbmøte" i vår, og skal arrangere et nytt møte 13. november (2019).

Tips

  • Lurt å kjøpe fri kontaktpersoner til lokale kurs for å overbevise dem om at de vil klare vervet meget godt. 
  • Lurt med felleskommunalt klubbmøte.
  • Må jobbe mer med verving i private barnehager slik at de også kan delta i de felles klubbmøtene. 

Kontaktperson

Rune Eli

Lokallagsleder Utdanningsforbundet Aurskog-Høland

Hvor?

Utdanningsforbundet Aurskog-Høland

Innvilget beløp

50 000 kroner

Forsøksperiode

Høst 2018

Lokale forsøk

Tipsene på denne siden er basert på lokale forsøk, en ekstraordinær satsing vedtatt av sentralstyret i desember 2017. Alle lokallag i Utdanningsforbundet kunne søke om midler til lokale forsøk i 2018. Av 39 søknader ble 18 innvilget penger.