Lokal aktivitet: Gode tips til økt engasjement

Hvordan bygge en sterkere organisasjon for tillitsvalgte og medlemmer i Utdanningsforbundet? Se intervjuer, videoer, handlingsplaner, evalueringer og tips fra hele landet. Kanskje du finner ett eller flere tiltak som kan brukes i ditt lokallag? Tipsene er basert på lokale forsøk, en ekstraordinær satsing vedtatt av sentralstyret i desember 2017. Alle lokallag i Utdanningsforbundet kunne søke om midler til lokale forsøk i 2018. Av 39 søknader ble 18 innvilget penger.