Lyst til å bli tillitsvalgt?

Som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet har du mange i ryggen! Foto: Frode Andersen

Å være tillitsvalgt på arbeidsplassen innebærer å både ha kolleger i ryggen når du representerer dem, og å ha en stor organisasjon i ryggen når du trenger det. Har du lyst til å bli tillitsvalgt?

Rollen som tillitsvalgt er spennende og lærerik. Som tillitsvalgt jobber du sammen med, og representerer dine kollegaer.

Med Utdanningsforbundet i ryggen arbeider du for å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Sammen jobber vi for å gi barn, unge og voksne en god og likeverdig utdanning. Å være tillitsvalgt er derfor svært viktig og svært meningsfullt! 

Loading...

Loading...

Å være tillitsvalgt gir muligheter 

Å være tillitsvalgt på arbeidsplassen gir deg mulighet til å:

 • Påvirke gjennom rett til medbestemmelse
 • Lære ved å delta på kurs i tillitsvalgtopplæringen
 • Løse problemer og dilemmaer i et engasjert felleskap

Som tillitsvalgt er du ikke alene

Vi er mange tusen tillitsvalgte, fordelt på arbeidsplasser, kommuner, fylker og nasjonalt. Du blir del av et stort nettverk hvor du får:

 • God opplæring
 • Mulighet til å delta på kurs og samlinger ved jevne mellomrom
 • Støtte fra tillitsvalgte i din kommune og ditt fylke

10 gode grunner til å være arbeidsplasstillitsvalgt

 1. Du får økt bevissthet og kunnskap om egen profesjon og fagbevegelsens rolle i samfunnet fra det lokale til det internasjonale.
 2. Du bidrar til å bygge et faglig og sosialt felleskap på din arbeidsplass.
 3. Du får muligheten til å påvirke din og dine kollegaers arbeidshverdag.
 4. Som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet blir du en del av et faglig felleskap med støtte fra hele organisasjonen.
 5. Du får muligheten til å påvirke utdannings- og oppvekstpolitikken lokalt og nasjonalt.
 6. Du får muligheten til å delta i nettverk og samlinger med andre tillitsvalgte
 7. Du får god opplæring og skolering i rollen som tillitsvalgt.
 8. Du får god kjennskap til lov- og avtaleverket.
 9. Du bidrar til god dialog og samarbeid med ledelsen på din arbeidsplass.
 10. Du får verdifull ledererfaring.

 

Hva sier våre tillitsvalgte om rollen?

 • Den er givende
 • Den gir innflytelse på egen arbeidsplass, og det er saker som berører det daglige som dominerer arbeidet
 • Den er lærerik og en nyttig erfaring å ha
 • Flertallet trives og ønsker å stille til gjenvalg!
 • 84 prosent er fornøyd med kontakten med andre tillitsvalgte i Utdanningsforbundet.