Bakgrunn: Vi utdanner Norge

Her finner du revidert versjon av Vi utdanner Norge. Foto: Utdanningsforbundet

Her finner du bakgrunnsinformasjon om landsmøtesaken Vi utdanner Norge.

Revidert versjon av politikkdokumentet Vi utdanner Norge er den første av to saker som sendes til lokal- og fylkeslag. Hensikten er at lokallags- og fylkesårsmøtene skal kunne behandle den reviderte versjonen i sin helhet. Etter den organisasjonsmessige behandlingen vil dokumentet bli bearbeidet, og et nytt utkast vil bli lagt fram. En revidert versjon av Vi utdanner Norge vil bli vedtatt på landsmøtet høsten 2019.

Her finner du mer informasjon og materiell om utkastet til Vi utdanner Norge 2020-2023.Et utkast til Vi utdanner Norge 2020–2023 er sendt ut til organisasjonsmessig behandling. Utkastet kan behandles på lokallags- og fylkesårsmøter i forkant av landsmøtet i november 2019.

Følgende materiell kan være til støtte i forbindelse med behandlingen:

Her finner du informasjon om milepæler i forbindelse med prosessen fram til landsmøtet 2019