Saker

Her finner du alle landsmøtesakene. Det framgår under dersom det har kommet nye versjoner av saksdokumentene.

Landsmøtesaker 2019

Sak 1 Konstituering (versjon 3)

I versjon 2 ble begrepet «nemnd» erstattet med «komité».
I versjon 3 er følgende endret:
punkt 9 i møtereglementet (linje 101, sak 1.4),
punkt 7 i valgreglementet for kontrollkomiteen (linje 213, sak 1.5),
punkt 8 i valgreglementet for valgkomiteen (linje 225, sak 1.5).

Sak 2 Valg

Sak 3 Melding og rekneskap:

Vedlegg til sak 3.2 Rekneskap

Sak 4 Organisasjon:

I versjon 2 av sak 4.2 er det en endring i tabellen på side 50. Setningen før fotnote 22, «Det skal avholdes minst ett møte per år i år uten fylkesårsmøter», er også del av forslaget fra sentralstyret. I versjon 2 av dokumentet er setningen derfor markert i rødt.

Sak 5 Lærerprofesjonens etiske råd (versjon 2)

I versjon 2 er ordlyden i innstillingen til vedtak endret (linje 225).

Sak 6 Vi utdanner Norge

Sak 7 Klimakrisa og omstilling til eit berekraftig samfunn