Om materiellet - Lærerprofesjonens etiske råd

Illustrasjonsfoto av møte

Bakgrunn

Landsmøtet i Utdanningsforbundet i 2015 vedtok å opprette Lærerprofesjonens etiske råd, og at rådet skulle evalueres. Lærerprofesjonens etiske råd er opprettet som ett av mange tiltak for å støtte opp om Lærerprofesjonens etiske plattform. Mandatet til rådet ble vedtatt på landsmøtet i 2015, mandatet gir rådet føringer og rammer. Mandatet til rådet finner du her.

Gitt rådets rammevilkår og korte virketid, er det mange medlemmer som ikke har kjennskap til rådets virksomhet. Om rådet skal videreføres eller ei, bør diskuteres i sammenheng med hvordan Utdanningsforbundet skal videreføre arbeidet med profesjonsetikk.

Arbeidet med profesjonsetikk kan sees på som et tiltak for å styrke profesjonen innenfra, og som et tiltak for å bygge tillit mellom profesjonen og samfunnet. Utdanning er et velferdsgode, som lærere og ledere forvalter på vegne av samfunnet. Det krever en pågående debatt om etiske spørsmål. Rådet ble opprettet for å være et supplement til Utdanningsforbundets eget arbeid med etikk.

I henhold til landsmøtevedtaket fra 2015, skal forskningsrapporten Evaluering av Lærerprofesjonens etiske råd fra Senter for profesjonsstudier ved OsloMet, danne kunnskapsgrunnlaget for behandlingen av saken i organisasjonen. Spørsmålet er om rådet har innfridd forventninger og krav?

Det er landsmøtet i Utdanningsforbundet som skal ta den endelige avgjørelse om rådet skal opprettholdes og eventuelt videreutvikles. Nå skal medlemmene og tillitsvalgte uttale seg, gi innspill til sentralstyret og landsmøtesaken via lokallags- og fylkelagsårsmøter.