Nordiske Lärarorganisasjoners Samråd (NLS)

Nordiske Lärarorganisasjoners Samråd (NLS) er en sammenslutning av 18 fagforeninger for lærere fra hele Norden.

NLS organiserer sektormøter for barnehage, grunnskole og videregående opplæring. I tillegg har NLS opprettet et lederforum og et studentforum som møtes jevnlig. NLS ledes av en generalsekretær og sekretariatet er etablert i Helsingfors, Finland.

NLS er ikke en formell del av den internasjonale fagforeningsstrukturen, og styret har ingen besluttende myndighet. NLS legger til rette for samarbeid og erfaringsutveksling mellom medlemmer og tillitsvalgte i de nordiske lærerorganisasjonene. Gjennom medlemskap i NLS får medlemsorganisasjonene tilgang til relevante prosesser og initiativ fra Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.  

Kontaktperson

Ingrid Convery

Seniorrådgiver internasjonalt arbeid