Nordens Faglige Samorganisasjon (NFS)

NFS er et samarbeidsorgan for hovedorganisasjonene i Norden og har femten medlemsorganisasjoner som representerer mer enn ni millioner arbeidstakere.

Unio er medlem av Nordens Faglige Samorganisasjon (NFS).På styremøtet i november i 2016 ble Unio-leder Ragnhild Lied valgt til leder i NFS fra januar 2017.

Det har vært tradisjon for at nordisk fagbevegelse har en samlet nordisk stemme i europeisk sammenheng. Dette øker mulighetene for gjennomslag for synspunkter. NFS har fungert som et koordinerende ledd. NFS har over tid jobbet for å markere overfor EU-systemet hva som er kjernen i den nordiske arbeidsmarkedsmodellen, der trepartssamarbeid og høy organisasjonsgrad er viktige elementer.

NFS har også tatt opp behovet for at fagbevegelsen finner et felles ståsted i møtet med digitaliseringen og den framvoksende plattformøkonomien. NFS har i tillegg inntatt en felles front for å bidra til at internasjonale fotballarrangementer har et klart anstendig-arbeidsliv-perspektiv.

Kontaktperson

Harald Skulberg

Seniorrådgiver