Forum for europeisk utdanningspolitikk (FEU)

Forum for europeisk utdanningspolitikk (FEU) er et nettverk ledet av Kunnskapsdepartementet.

Nettverket består av representanter fra lærerorganisasjoner, Elevorganisasjonen og studentorganisasjoner. Hovedorganisasjoner på både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden er også representert. 

Nettverket møtes to til tre ganger i året. I Nettverket utveksles informasjon om hva som skjer innenfor utdanningsområdet i EU. Den norske utdanningsråden til EU deltar fast på møtene. Det finner også sted meningsutveksling og diskusjon.

I noen tilfeller brukes nettverket til konsultasjon, ved å gi innspill hva norske myndigheter skal mene om ulike utdanningspolitiske tiltak i EU-systemet. Det har blant annet skjedd når det gjelder yrkeskvalifikasjonsdirektivet, europeisk kvalifikasjonsrammeverk og tilpasning i et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) samt en kompetansepolitisk tiltakspakke kalt New Skills Agenda.