Education International (EI)

Education International er lærernes verdensorganisasjon. Organisasjonen har rundt 400 medlemsorganisasjoner, som igjen organiserer lærere og andre ansatte i utdanningssektoren.

Disse organisasjonene representerer mer enn 30 millioner lærere.  Education International arbeider for

  • gratis kvalitetsutdanning for alle
  • gode lønns- og arbeidsvilkår for lærere og annet utdanningspersonell
  • et likeverdig samfunn

Den globale stemmen

Education International representerer profesjonens stemme globalt. Organisasjonen holder kongress hvert fjerde år, der politikk blir vedtatt og valg avholdt. 

EI har utviklet to grunnlagsdokumenter som beskriver organisasjonens politiske plattform:

  • Å bygge framtiden gjennom utdanning av høy kvalitet
  • Politisk dokument om menneske- og fagforeningsrettigheter

I tillegg har EI utarbeidet en Code of Ethics.

Dette er grunnlagsdokumenter som lærere i hele verden stiller seg bak, og som de har vært med å utarbeide gjennom sine nasjonale organisasjoner. 

Kontaktperson

Ingrid Convery

Seniorrådgiver internasjonalt arbeid