Trade Union Advisory Committee (TUAC)

Trade Union Advisory Committee (TUAC) representerer i dag 59 hovedorganisasjoner i OECD-området, med til sammen 66 millioner medlemmer. I Norge gjelder det LO, Unio og YS.

TUAC ble grunnlagt i 1948, som en rådgivende komité for fagforeninger til Marshall-planen. Etter opprettelsen av OECD har TUAC vært fagbevegelsen i OECD-landene sin rådgivende komité.

I TUAC er det tre faste arbeidsgrupper: en om økonomi og en annen om global handel og investeringer. Den tredje dekker utdanning, kompetanse og arbeidslivspolitikk. Her har Utdanningsforbundet to plasser. I tillegg er det en rekke ad-hoc grupper som arbeider med ulike, konkrete temaer.

TUAC er representert i en rekke OECD-komiteer og fora innenfor utdanningsområdet. Deltagelse i arbeidsgruppen i TUAC gir tilgang til viktig informasjon på et tidlig tidspunkt, og mulighet til å påvirke arbeidsprosesser i OECD. Arbeidsgruppen består av representanter fra hovedorganisasjoner og EI-medlemmer i OECD-land.

TUAC er også en viktig arena for å utveksle erfaringer gjennom økt kunnskap om hvordan OECDs politikk slår ut i ulike land. På den måten kan TUAC utgjøre en solid plattform blant lærerorganisasjoner og hovedorganisasjoner for å påvirke OECD. Arbeidet i TUAC gir også et godt grunnlag for å påvirke norske myndigheters synspunkter i saker som behandles i OECD.  

Kontaktperson

Harald Skulberg

Seniorrådgiver