Trade Union Advisory Committee (TUAC)

Trade Union Advisory Committee (TUAC) er fagbevegelsen i OECD-landene sin rådgivende komité til OECD. TUAC representerer i dag 59 hovedorganisasjoner i OECD-området, med til sammen 66 millioner medlemmer. I Norge gjelder det LO, Unio og YS.

TUAC har et nært samarbeid med International Trade Union Confederation (ITUC) der Unio også er medlem og Global Unions Federation (GUFs) der EI er den største globale profesjonssammenslutningen. TUAC jobber også tett opp mot arbeidet i ILO.

TUAC har en arbeidsgruppe knyttet opp mot OECDs arbeid innenfor utdannings-, kompetanse og arbeidslivspolitikk. Utdanningsforbundet har to plasser i denne komiteen, besatt av Roar Grøttvik og Nina Nordvik. TUAC er representert i en rekke OECD-komiteer og fora innenfor utdanningsområdet. Deltagelse i arbeidsgruppen i TUAC gir tilgang til viktig informasjon på et tidlig tidspunkt og mulighet til å påvirke arbeidsprosesser i OECD. Arbeidsgruppen består av representanter fra hovedorganisasjoner og EI-medlemmer i OECD land.

Det er også viktig å utveksle erfaringer gjennom økt kunnskap om hvordan OECDs politikk slår ut i ulike land. På den måten kan TUAC utgjøre en solid plattform blant lærerorganisasjoner og hovedorganisasjoner for å påvirke OECD. Arbeidet i TUAC gir også et godt grunnlag for å påvirke norske myndigheters synspunkter i saker som behandles i OECD.