Om designmanualen

Designmanualen gir retningslinjer for bruk av vår logo, farger og typografi, slik at vi framstår som enhetlige, tydelige og profesjonelle i all kommunikasjon.

Informer samarbeidende grafiske byråer og trykkerier om disse sidene, slik at de kan laste ned originalfiler og få informasjon om bruk av det visuelle profildesignet.

Kortadresse: udf.no/designmanual

Hensikten med designmanualen er å gi retningslinjer for en sammenhengende og enheltlig bruk av designet på alle flater.

Når designmanualen følges, skaper vi gjenkjennelse for Utdanningsforbundet i alle flater, og styrker på den måten vår visuelle identitet og våre verdier. 

Designmanualen inneholder vesentlige regler for bruk av logo, farger, typografi og bilder, men dekker ikke alle former for visuell utforming. Finnes det ikke svar her, så anbefales det å alltid ha lesbarhet i fokus, og være restriktiv med trender og effekter.


Fylkes- og lokallag som ønsker å produsere eget materiell, må basere seg på de digitale verktøyene de har tilgang til. Vi har forsøkt å tilrettelegge for dette.

Her finnes maler for word, powerpoint, pressemelding, fylkesinfo og brev, med mulighet for å sette inn egen fylkes- eller lokallagslogo.

Ta alltid utgangspunkt i de digitale originalfilene vi har lagt ut for nedlasting, for å unngå feil og dårlig kvalitet.

Det er også et arkiv med bilder og dekorelement som kan lastes ned og brukes til eget materiell.

Se eksempler på bruk som vi har publisert – f.eks. kontortrykksaker.


Grafiske byråer, designere og trykkerier har profesjonell kompetanse på utforming og produksjon av digitalt og trykt materiell. 

For produksjon av brosjyrer, hefter, visittkort etc., anbefaler vi å samarbeide med et grafisk byrå, reklamebyrå eller trykkeri for et profesjonelt resultat.

Fra designmanualen kan du laste ned originalfiler for alle tillatte varianter av logoen, maler for ulike typer materiell og trykksaker med Utdanningsforbundets logo, samt bilder og dekorelement som er i tråd Utdanningsforbundets visuelle profil.

Trykkoriginaler er laget for Adobe Illustrator (EPS), eller InDesign, og Adobe Photoshop for både PC og Mac.


Originalfiler kan lastes ned i ulike filformater.

.jpg

Bruksområde: Skjerm, digitale flater (Internett, Intranett, nettsider, Word, Powerpoint etc.)
Fargemodus: RGB (rød, grønn, blå)
Oppløsning: 72 dpi (dots per inch, «punkter per tomme»), (lavoppløselig)
Brukes til: Foto, bilder

Digitale verktøy: Flere 

.gif

Bruksområde: Skjerm, digitale flater (Internett, Intranett, nettsider, nyhetsbrev, Word, Powerpoint etc.)
Fargemodus: RBG (rød, grønn, blå)
Oppløsning: 72 dpi (dots per inch, «punkter per tomme»), (lavoppløselig)
Brukes til: Logo, grafikk

Digitale verktøy: Flere 

.eps

Bruksområde: Digitalt og trykk
Fargemodus: RGB (rød, grønn, blå), CMYK (cyan, magenta, yellow, key/black), PMS-farger (Pantone Matching System)
Oppløsning: 300 dpi (høyoppløselig)Grafikktype: Vektor
Brukes til: bearbeiding av logoer, grafikk, illustrasjoner
Digitalt verktøy: Adobe Illustrator

.psd

Bruksområde: Digitalt og trykk
Fargemodus: RGB, CMYK, PMS
Oppløsning: Alle
Grafikktype: Punktgrafikk
Brukes til: Bildebehandling
Digitalt verktøy: Adobe Photoshop

Dokumentformater

.ppt: Microsoft Powerpoint-dokumenter
.doc: Microsoft Powerpoint-dokumenter
.innd: Adobe InDesign-dokumenter